Följ

Från en knapptelefon till molnet/webben

Det lättaste sättet att kopiera kontakter från en knapptelefon till molnet/webben är att använda webbguiden för kontaktöverföring. Du hittar webbguiden genom att trycka på "Överför kontakter" på vår webbplats www.mycontacts-app.com. Du måste logga in när du trycker på "Överför kontakter". Logga in om du har ett Connect-konto. Om du inte har ett Connect-konto trycker du bara på "Registrera dig" för att registrera ett Connect-konto.

Följ nedanstående instruktioner för att kopiera dina kontakter från en knapptelefon till molnet/webben.

  1. Välj din gamla och din nya telefon. Om du inte vet vilken telefonmodell du har kan du använda vår telefondatabas och ta reda på vilken telefon du har med hjälp av bilderna.
  2. Skriv in ditt telefonnummer här. Om din gamla och din nya telefon har olika telefonnummer, skriv in båda telefonnummer i fälten för nytt och gammalt telefonnummer. Om du bara har ett telefonnummer ska du bara använda fältet för aktuellt telefonnummer.
  3. Du får en PIN-kod som skickas som SMS. Du måste skriva in denna PIN-kod i det obligatoriska fältet. Observera att om du har skrivit in det gamla och det nya telefonnumret i föregående steg kommer du att få två olika PIN-koder på ditt nya och ditt gamla telefonnummer som du måste skriva in i de obligatoriska fälten. Skriv in dessa två PIN-koder i respektive fält.
  4. Du kommer nu att få ett nytt SMS på din gamla telefon. Detta SMS innehåller de inställningar som krävs för att din telefon ska kunna kopiera dina kontakter från knapptelefonen till molnet/webben. Inställningarna som skickas till dig är unika för den telefonmodell som du skrev in tidigare. Öppna detta SMS och spara det. När du trycker på "spara" kommer du att bli ombedd att skriva in en kod. Den kod du behöver skriva in visas på webbguiden för kontaktöverföring.
  5. Instruktioner om hur du gör visas på webbguiden för kontaktöverföring. De instruktioner som visas är unika för den telefonmodell som du angivit tidigare. Följ dessa instruktioner steg för steg när du vill kopiera kontakterna till din nya telefon. Observera att det är viktigt att din telefon är ansluten till internet för att kunna kopiera kontakterna till din nya telefon. Dina kontakter kopieras till din nya telefon när det visas en dialog om att kopieringen har utförts.
  6. Du får en bekräftelse från webbplatsen om att kontaktöverföringen har slutförts och att dina kontakter nu är säkert sparade i molnet/webben. Du kommer nu att få frågan om du vill överföra dina kontakter till en ny telefon och om du har din nya telefon i beredskap. Tryck på "Nej" när du får den här frågan för att avsluta eftersom du inte behöver kopiera dina kontakter till en ny telefon. Observera att du kan se och redigera dina kontakter genom att trycka på "Logga in" på mycontacts-app.com. Tänk på att du måste logga in på webben med samma Connect-konto som du använde till att kopiera dina kontakter.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan