Följ

Jag har redigerat mina kontakter på webben. Hur överför jag dem tillbaka till min telefon?

Tryck på "Kopiera kontakter" i Mina kontakter-appen för att använda ändringarna du har gjort  på webben i telefonens kontaktlista.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan