Följ

Var kan jag hitta och redigera mina kontakter på webben?

Du kan enkelt visa och redigera din kontaktlista om du loggar in på www.mycontacts-app.com. Tryck bara på "Kopiera kontakter" i Mina kontakter-appen för att kopiera din kontaktlista från webben till telefonen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan