Prati

Sa starog telefona u Oblak / Mrežu

Najlakši način da se kopiraju kontakti sa starog telefona u oblak/mrežu jeste korišćenjem čarobnjaka za prenos kontakata. Čarobnjak ćete naći ako pritisnite "Prenesi kontakte" na našoj internet stranici www.mycontacts-app.com. Od vas će se tražiti da se prijavite kada stisnete "Prenesi kontakte". Prijavite se ako imate Connect nalog. Ako nemate Connect nalog, onda jednostavno stisnite "Registruj se" da registrujete Connect nalog.

Pratite korake ispod da biste kopirali svoje kontakte s vašeg starog telefona u oblak/mrežu.

  1. Izaberite svoj stari i novi telefon. Ako niste sigurni koji model telefona imate, možete da iskoristite našu bazu telefona da nađete svoj telefon putem slika.
  2. Unesite svoj broj telefona. Ako vaš stari i novi telefon imaju različite brojeve, unesite oba telefonska broja u polja za novi i stari broj telefona. Ukoliko imate samo jedan telefonski broj tada koristite polje za sadašnji telefonski broj.
  3. Dobićete PIN kod poslat putem SMS-a. Morate da unesete ovaj PIN kod u odgovarajuće polje. Primetite da ćete, ako ste uneli stari i novi telefon u prethodnom koraku, dobiti dva različita PIN koda koja se šalju na vaš novi i stari broj telefona. Unesite ova dva PIN koda u odgovarajuća polja.
  4. Sada ćete primiti novi SMS na svom starom telefonu. Ovaj SMS sadrži postavke potrebne da bi vaš telefon mogao da kopira vaše kontakte sa starog telefona u oblak/mrežu. Postavke koje su vam poslate su jedinstvene za model telefona koji ste prethodno uneli. Otvorite ovaj SMS i sačuvajte ga. Kada pritisnete "Sačuvaj", od vas će se tražiti da unesete kod. Kod koji treba da unesete prikazan je u čarobnjaku za prenos kontakata.
  5. Instrukcije će biti prikazane na čarobnjaku za prenos kontakata. Prikazane instrukcije su jedinstvene za model telefona koji ste prethodno uneli. Pratite ove instrukcije korak po korak da biste kopirali svoje kontakte na svoj telefon. Primetite da je važno da vaš telefon ima vezu sa internetom da biste mogli da kopirate kontakte na svoj telefon. Vaši kontakti su kopirani na vaš telefon kada dobijete iskačuću poruku koja kaže da je kopiranje uspelo.
  6. Dobićete potvrdu na internet stranici da je prenos kontakata obavljen i da su vaši kontakti sada bezbedno sačuvani u oblaku/mreži. Pitaće vas da li želite da prenesete svoje kontakte na novi telefon i da li vam novi telefon pri ruci. Stisnite "Ne" kada dobijete ovo pitanje da prekinete proces jer ne morate da kopirate svoje kontakte na novi telefon. Primetite da ćete biti u stanju da vidite i uređujete svoje kontakte pritiskom na "Prijavi se" na mycontacts-app.com, imajte na umu da ćete morati da se prijavite na mreži koristeći isti Connect nalog koji ste koristili da kopirate svoje kontakte.
Da li ti je pomogao ovaj članak?
0 od 0 smatra da je ovo od pomoći
Imate još pitanja? Podnesite zahtev