Prati

Kako mogu da proverim da su moji kontakti automatski sinhronizovani?

Od marta 2014. samo Android telefoni imaju podršku za automatsku sinhronizaciju. Možete da uključite automatsku sinhronizaciju pod "podešavanjima" u aplikaciji. Podrška za automatsku sinhronizaciju u iOS operativnom sistemu je na putu.

Da li ti je ovaj članak pomogao?
{upvotes} od 0 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev