Prati

Kako da prestanem sa korišćenjem usluge?

Da prestanete biti korisnik na My Contacts kontaktirajte sa našom korisničkom službom bilo putem Live Chat opcije ili putem kontakt forme.

Da li ti je ovaj članak pomogao?
{upvotes} od 0 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev