Prati

Kako mogu da izbrišem svoje kontakte?

Možeš da izbrišeš kontakte kroz naš web interfejs www.mycontacts-app.com. Ukoliko prekineš sa korišćenjem aplikacije My Contacts, tvoji kontakti će biti izbrisani nakon 30 dana.

Da li ti je ovaj članak pomogao?
{upvotes} od 0 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev