Prati

Koji telefoni mogu da koriste aplikaciju My Contacts?

My Contacts nije dostupan na telefonima koje pokreće Windows ili Firefox operativni sistem.

Da li ti je ovaj članak pomogao?
{upvotes} od 0 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev