Koji telefoni mogu da koriste aplikaciju My Contacts?

My Contacts nije dostupan na telefonima koje pokreće Windows ili Firefox operativni sistem.