Prati

Dobio la sam kod za potvrdu, ali dobijam poruku o grešci koja kaže da je kod za potvrdu pogrešan!

Pokušajte da se vratite i ponovo unesete svoj telefonski broj. Ako i dalje dobijate poruku o grešci, kontaktirajte našu korisničku službu koristeći Live Chat ili kontakt formu.

Da li ti je ovaj članak pomogao?
{upvotes} od 0 smatra da je ovo od pomoći
Imate li još pitanja? Pošalji zahtev